всички проекти
EUProfiteur oder WeltenFlaneur? - The World is our Oyster

25 Октомври 2014
Две немски художнички пътуват три дни към България в търсене...
"Спяща красавица"

16 Юли 2014
Обектът на разсъждение на инсталацията „Спяща красавица” е фрустрацията от силиконовата пластична хирургия...
„Свежоизкуство“ - Пътуващи произведения

12 Септември 2014
Идеята за автомобилът-галерия хрумва на художничката Джесика Трефлер преди години....
"ИН..."

концепт
Във времето на „абсолютната” екстравертност все още има надежда за вглеждане в себе си...
Стъпки

в процес
Сетивното познание, като начин на пряко отношение със света, играе централна роля при раждането на естетиката...
Изкуство - заместваща терапия

в процес
Единственият начин творец, живеещ в икономически бедна страна да бъде ...
БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ

1-31 Август 2013
"Безплатен билет" е проект, който има за цел да превърне пространството на автогара Стара Загора...