проект
"Спяща красавица"
Автор:
Деян Боев
16 Юли 2014
описание на проекта
Обектът на разсъждение и поводът за създаването на инсталацията „Спяща красавица”, съдържаща пърформънс елемент е фрустрацията от силиконовата пластична хирургия и модерните „селфи” снимки, показващи лицеви гримаси и отблъскваща антиестетика. Представена е в градска среда, като търси контраст между жива и нежива материя, приказно и реално, с акцент върху гротеската.
участници
Автор:
Деян Боев
локация на проекта