проект
"ИН..."
Автор:
Атанас Тотляков
концепт
описание на проекта

ИН ...

Атанас Тотляков

ИН (лат.) – в състава на думата със значение за включване.
ИНТРОВЕРТ – лице, отдаващо по-голямо значение на своя вътрешен свят отколкото на външния. Противоположно на екстраверт.

Проектът „ИН ...” е предизвикан от вътрешната убеденост, че във времето на „абсолютната” екстравертност все още има надежда за вглеждане в себе си, в своите мисли, чувства и мечти. Вътрешният свят на динамичния човек от 21 век е станал „по-малак” и все по-малко познат. Аз-ът е изваден на показ, превърнат в луксозна PR опаковка, демонстрирана с прекомерно желание в бизнес разговори, служебни контакти и електронни социални мрежи. Постигнатият резултат е увеличаване на нивото на стрес. „ИН ...” е осъзнаването, че човек е много повече от добра обществена презентация. „ИН ...” е забравеният философски принцип за познание на „себе си” чрез включването на осезанието като основен източник на информация.

ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА

Вид на произведението - инсталация в паркова среда, с включване на визуални и тактилни елементи. Основен акцент в проекта – преосмисляне на естетическо чрез осезание.

СИТУАЦИЯ:
Произведението е разгърнато в паркова среда с обособени места за сядане (пейки). На 5 от пейките са монтирани релефно-пластични обекти, изработени от пластмасови плоскости (по две на всяка пейка) с размери 75/50 см. всяка. Те са ситуирани в ляво и дясно от центъра под ъгъл спрямо хоризонталната плоскост за сядане. Ъгълът е съобразен с възможността за ергономично поставяне на ръцете върху тях на седнал човек. В центъра на пейката е обособено място за сядане. Всеки, който заеме това място може спокойно да отпусне ръцете си върху релефните плоскости. Именно това е и основната цел на инсталацията - съприкосновението с моделираната повърхност „включва” в неговото съзнание насоченост към осезанието като източник на информация. Зрителят-осезател има възможност да изследва с дланите и пръстите на ръцете си оформената композиция, изработена специално за тактилно въздействие, да проследи релефните линии, водещи до места с различна структура и гладкост. В ежедневието ние забравяме за тактилното усещане, не чувстваме дрехите, които сме облекли, нито случайното докосване до другия, а всъщност в мозъка ни ежеминутно постъпва огромно количество сетивна информация. Фокусът на тактилното усещане ще бъде подсилен и от вербален елемент. Пред всяко място за сядане ще бъде изправена „пирамида” с две лица. Върху страната насочена към седящия на пейката човек има текст, който точно описва поредица от действия необходими за възприемане на творбата. Например: „Седнете на пейката. Поставете ръцете си върху гравираните плоскости. Съсредоточете се върху докосването. Затворете очи и мечтайте.”

Вариант на описаната инсталация е разработен и за локации, при които е възможно обособяването на едно място за сядане.

Използване на цвят:
За тактилното въздействие на творбата цвета няма практическо значене. Изборът на цвят е съобразен единствено с естетическото възприемане на инсталацията от дистанция. Подходяща, в случая, е активната цветност – кадмиев оранж, контрастиращ със зелените нюанси на растенията и сивите стойности на пешеходните алеи.

Произведението предлага и втори идеен план, свързан с възможността творбата да бъде възприемана и от зрително затруднени лица (както от слабо виждащи, така и от такива с напълно загубено зрение). В този контекст активната цветност би имала значение за слабо виждащите.

Техническо описание:

1.  Релефно-пластични обекти за тактилно въздействие – 10 броя.
-  Размери: височина 75 см. / ширина 50 см. / дебелина 3 см., изградени от ръчно гравирани PVC плоскости;
-  гръб с алуминиево оребряване;
-  монтаж временен: привързани в горния край за последната греда на пейката; в долния с монтажна лента.

2.  Пирамиди с две лица.
-  Размери: : височина100 см./ ширина 70 см. / разстояние между двете крила в основата 45 см.
-  Пирамидата е изградена от PVC плоскости, прикрепени на алуминиеви рамки. В горния край двата панела са свързани с подвижна връзка (панти).
-  Графичен дизайн на лицата – дигитален печат.
 Лице към пейката: визия и текст представящ поредността от действия за пълното възприемане на творбата
 Лице обратно на пейката: творческа визуализация на идеята- фотографии на ръце докосващи релефни повърхности, графично представяне на името на проекта „ИН ...”
участници
Автор:
Атанас Тотляков
локация на проекта