локация
Парк "Картала"
Регистрирана на:
1 Юли 2014
карта
адрес и кратко описание
Парк "Картала" във Велико Търново, ж.к."Картала", улица „Моско Москов“.
препоръчани проекти