локация
Улица "Иван Момчилов"
Регистрирана на:
2 Август 2014
карта
адрес и кратко описание
Междублоково пространство, обособено от улиците "Иван Момчилов" и "Моско Москов" в кв. "Картала", Велико Търново.
препоръчани проекти