за нас
"Urban Shortcut" (Градска пряка връзка) е проект, фокусиран върху изграждането, администрирането и публичната презентация на международна интернет платформа за концептуални форми на изкуство. Проектът функционира като уебсайт с екип от експерти в различни сфери на изкуството и културата - изкуствоведи, куратори, концептуални артисти и преподаватели от различни учебни заведения по изкуствата. Платформата обединява авторски проекти, изкуствоведски, философски и културологични анализи и документирани дискусии по предложени от авторите творчески проблеми. На базата на тази информация се изгражда масив от данни под формата на галерия (визуална информация) и теоретични текстове, свързани с концептуалните форми на съвременно изкуство.
Презентираните авторски предложения, оформящи основната информационна среда на сайта, ще се селектират по предварително заложени критерии, като например: оригиналност на идеята и изразните средства, актуалност на заложените проблеми, възможност за реализация и др.

Проектът се реализира в няколко основни направления:
 • Селекция и презентация на визуализирани идеи (осъществими намерения) за артистични намеси в конкретни пространства. Местата ще бъдат избрани предварително и публикувани.
 • Изследване с творчески средства на местата за почивка на пешеходците - пейки паркове, автобусни спирки и др.
 • Изследване на различни сетивни ориентири, използвани при придвижването на хората - не само визуални, но и тактилни, акустични и обонятелни.
 • Презентация на вече реализирани проекти, които кореспондират с изброените критерии и направления.
 • Демонстрационни проекти, реализирани в реална среда.
Целта на проект "Urban Shortcut" е да изгради интернет мрежа от концептуални произведения и да провокира интерактивна дискусия по отношение на динамичната релация граждани - автор - среда.

Специфична цели на проектa:
 • Привличане на експертен потенциал, гарантиращ високо естетическо и концептуално качество на публикуваната в платформата информация
 • Стимулиране и обединяване на автори с оригинално мислене и творчески способности, които да работят по набелязаните в проекта теми
 • Да провокира интерес и направи гражданите съпричастни към съвременните форми на изкуство


Проектът е насочен към:
 • Експерти на международно ниво в областта на теорията и философията на изкуството, куратори и артисти на съвременно изкуство.
 • Публика от младото и най-младото поколение, ползващо интернет и дигитални технологии - студенти и ученици от страната и чужбина.
 • Всички хора живеещите в близост до заложените в проекта локации, както и всички, приобщени към артистичните предложения на проекта.